Posts belonging to Category PsychiatristAlipore Mental Hospital, Alipore, Kolkata

Alipore Mental Hospital, Alipore

 Kolkata

Phone 033 2449-6575, 033 2479-1292, 033 2248-2841

 

More Hospitals

PSYCHIATRIST (MENTAL) DOCTORS IN KOLKATA

Psychiatric (Mental) Treatment in Kolkata

Psychiatric Doctors in Kolkata

brain

* Dr. Anjali Chatterjee,  Aram Clinic, Bowbazar

Phone 033 2237-1383

 

*Dr.  Arnab Banerjee,  Phone 9830038911, 033 2440-9522, 033 2212-6748

 

* Dr. Asitbaran Ghosh, P-225, C.I.T. Block-R, Kolkata-700054

Phone 033 2321-8159 / 033 2555-371

 

 * Dr. Biswayan Chatterjee, Mood Psychiatrists

Phone 033 2555-8621 / 033 3091-4212

 

* Bappaditya Deb, Mediland Clinic, Dharmatala

Phone 033 6415-5141

 

*Dr. D.N. Nandi, P-535, Raja Basanta Roy Road, Kolkata-700029

Phone 9433177228 / 033 2466-4858

 

* Dr. Gargi Banerjee Rajput, Athena Clinic

Phone 9830826232

 

* Dr. Hiranmoy Saha, Devine Polyclinic (Couselling)

Phone 033 2353-6008 / 9830027975

 

* Dr. Hrisikesh Laha, 6, Hemendra Sen Street, Kolkata-700006

Phone 033 2554-6845 / 9433907780

 

* Dr. Jayanta Bhattacherjee, AA-218, Saltlake Kolkata-700064

Phone 033 2337-1696

 

*Dr. Kamal Hossan, New Life Nursing Home, Kalighat, Kolkata

Phone 9830028236 / 033 2474-2872 / 033 2287-5173

 

* Dr. Kedar Ranjan Banerjee, (Neuro Psychiatric) Phone 033 2286-5203 / 033 3257-5411

Mental Helpline 9830027976 / P-7 C.I.T. Road, Moulali (1st floor), Kolkata-700014

 

* Dr. K. Dhar, Nibedita Polyclinic, Bagmari, Kolkata-700054

Phone 033 2352-4257 / 033 2337-0810 (R)

 

* Dr. Nilanjan Basu, 176B, Rashbehari Avenue, Kolkata-700029

Phone 033 2464-5642 / 033 2464-1682

 

* Dr. Nilanjana Sanyal, ‘Samikhan’, 37 South end Park, Kolkata-700029

Phone 033 2466-3504 (R) / 033 2464-2083

 

* Dr. Partha Sarathi Biswas, Monobal Clinic, 21, Baithakhana Road, Kolkata-700009, Sealdah

Phone 033 2334-9947 / 9433975107

 

* Dr. P. B. Biswas, Shiba Doctor’s Chamber, Triangular Park, Phool Bagan, Kolkata-700010

Phone 033 2350-4672

 

* Dr. Prathama Chowdhuri, (Neuro Psychiatric)   Phone 033 2335-4978

 

* Dr. Ranbir Ghosh Roy, Suraksha Polyclinic, Phoolbagan

Phone  033 2362-9198

 

* Dr. Rima Mukherjee, West Bank Hospital, EEDF

Phone 033 2463-3505 / 033 2644-8888

 

*Dr. Satyajit Ash, Kaikhali,BZ-15, Saltlake

Phone 033 2418-8658 / 9831089457

 

* Dr. S. Bhrahma, R. N. Tagore, Mukundpur, E. M. Bye Pass

Phone 033 2436-4000

 

* Dr Saibal Roychowdhuri, 10/2, Hayat Khan Lane, Kolkata-70009

Phone 033 2350-1170

 

* Dr. Surajana Gangopadhyay 181/1, Canal Street (Sree Bhumi) Kolkata700148

Phone 033 2534-0464, 9830279171

 

*Dr. Siladitya Roy, Devine Polyclinic, Beliaghata, Kolkata

Phone 033 2353-6008,  9830070045

 

* Dr. Subir Bal, CB-46, Salt Lake, Kolkata – 700064

Phone 033 2358-1680, 033 2337-2277

 

*Dr. Uday Chowdhury, (Neuro Psychiatric) 41B&C Bagbazar Street, Kolkata-700004 / Loudon Street

Phone 033 2555-9774, 033 2281-4469

 

Psychiatric Doctors in Kolkata