Posts belonging to Category Urologists Nefrologists Kidney SpecialistsUrologists Nefrologists Kidney Specialists Doctors in Kolkata

kidney

 

Dr. A. R. Nandi,  Bellevue Nusshing Home, Kolkata-700017

Phone: 033 2287-2321 / 22 / 033 2464-1429

 

Dr. Abhijit Tarafdar,  Mediclue, 68, Chowringee Road, B.B.Poddar, Kolkata-700020

Phone: 033 2281-1138 / 033 2445-8901

 

Dr. Ali Afjal Reja,  CMC., 12Loudon Street, Kolkata-700017, Sabs Clinic

Phone: 033 2280-6247 / 033 2212-6748

 

Dr. Amit Ghosh, 

Phone 033 2218-9179 / 033 2218-9541 Help Line 033 2282-0505

 

Dr. Ananda Gopal Bagchi, CE 167, Salt Lake, Kol-64    Phone: 033 2337-1261

Divine Polyclinic, Suraksha  Polyclinic  Phone: 033 6008(Ext. 321), 033 2362-9198

 

Dr. A. K. Basu,  CMRI, Alipore Phone: 033 2456-7700

 

Dr. Bishnu Pada Majjhi, A.M.R.I. Hospital Salt Lake, Kolkata – 700098

Phone: 033 2335-7710

 

Dr. Bijoy Biswas, Peerless Hospital,   Phone: 033 2462-2462

 

Dr. Dilip Kumar Pahari, Medical Supper Specialist, Mukundapur

Phone: 033 6652-0000

 

Dr. Dipak Kumar Mukherjee, 28, Bipin Pal Lane, Kolkata – 700026

Phone: 033 2466-9910, / 033 2464-1023 (R)

 

Dr. Jayanta Basu, (Thursday & Saturday , 5-6 PM)

Phone: 033 2223-257,  033 2229-2186

 

Dr. M. K. Samanta, 155, A. J. C. Bose Road , Kolkata-700014

Phone: 033 2281-1138, 033 2244-6382

 

Dr. P. K. Mishra, Medical Super Specialist Hospital

Phone: 033 6652-0000

 

Dr. Pratik Das, R. N. Tagore, Mukundapur, E.M. Byepass

Phone: 033 2436-4000

 

Dr. Ranjan Sarkar, Divine Polyclinic, Beliaghata/Suraskha

Phone: 033 2362-9198 / 033 2353-6008

 

Dr. Rajendra Pandey, 60/6, Suren Sarkar Road, Kolkata-700010

Phone: 9831096910

 

Dr. S. C. Jain, 67, Park Street, Kolkata – 700016

Phone: 033 2229-7957

 

Dr. Rathindra Nath Basu, Kothari / A.M.R.I.

Phone: 033 2281-0644 / 033 2456-7045 / 9830046095

 

Dr. Sibaji Bose, 122/1/4A, Monohar Pukur Road, Kolkata – 700026

Phone: 033 2464-2358 / 033 2464-0535;  Wockhardt- 033 2463-3318

 

Dr. Sudarshan Saha, JC/476, Mistri Ghat Road, Badartala, Kolkata-700044

Phone: 033 2469-1411

 

Dr. Sudip Chakraborty, Minto Park, Govt. Housing Kolkata-700027, B.P. Poddar Hospital

Phone: 033 2223-3284 / 9433283892

 

Dr. Shuvendu Kr. Das Dey, Care Medical Centre, 127C, Sarat Bose Road, Kolkata-700026

Phone: 033 2475-0038

 

Dr. Saibal Rakshit, Dhakuria

Phone: 033 2464-2626 / 9831024807

 

Dr. Sugata Mohan Bose, Devine Ponyclinic, Beliaghata

Phone: 033 2353-6008 (Extn. – 321)

 

Dr. Suresh Bazoria, 40/49, Prince Gulum Mohamad Shah Road, Kolkata -33, Armenia Truma

Phone: 033 2473-1078 / 033 2463-4000

 

Dr. Supriyo Basu, Mediclue, 68, Chowringhee Road, Kolkata – 700020

Phone: 033 2281-1138 / 033 2281-1139

 

Dr. Tapan Kumar Mondal, Cure Clinic, Phoolbagan

Phone: 033 2363-0145 / 033 2337-7070(R)