ONCOLOGIST CANCER SPECIALIST DOCTORS IN KOLKATA

ONCOLOGIST | CANCER SPECIALIST DOCTORS IN KOLKATA

Dr. Anil Poddar, AMRIAppollo, Salt Lake

Phone 033 2461-2626 / 033 2320-3040

 

Dr. Arundhuti Chakraborty Appollo Hospital, E.M. Bye Pass

Phone 9831742166

 

Dr. Ashish Mukherjee, Park Nursing Home, 16/1 Park Lane Kol-16 Phone 2229-1049

Netaji Subhash Cancer Institute, 16A Park Lane Kol-16 Phone 983002016

 

Dr. A. P. Majudar    Phone 033 2464-3897 / 033 2466-6879(R)

73/C   , S. P. Mukgerjee Road, Dhakuria  Kol-26  Phone 033 2461-2626

 

Dr Ashok Pradhan (Homeo) 487, Rabindra Sarani, Kolkata-700005

Phone 033 2554-1729

 

Dr. Avik De, Vinayak Enclae, B-Blok, Raja Dinendra Street, Kolkata-700006

Phone 98301 69036

 

Dr. Goutam Bhattacharjee (Surgeon)   Phone 033 2476-5533

84A Lakeview Road Kolkata-29, Thakurpukur Cancer Hospital

Phone 033 2447-8000

 

Dr. Goutam Mukherjee (Surgeon) (Bengal Oncology) Phone 033 2413-7692

71, Sultan Alam Road, Kolkata-33 AMRI

Chamber 033 2465-4576 / 033 2426-2626

 

Dr. Gouri Shankar Bhattarjee AMRI, Dhakuria, Mediclue 

Phone 033 2281-1138,  033 2426-2626

 

Dr. Jyashri Roy Chowdhuri  4, Chowringee Terrace, Kolkata 700020

Phone 033 2223-0112  /  033 2223-5004

 

Dr. Ketaki Mitra, Mediclue,   68, Chowringee Road, Kolkata-700020

Phone 033 2281-1138

 

Dr. Kalyan Sarkar AMRI, Dhakuria

Phone 9831753230

 

Dr. M. F. Taher P-3, Chandni-Chak Street, Kolkata 700072

Phone 033 2237-6012

 

Dr. N. Sultania Jalan House, 118 B, Central Avenue, Kolkata – 700007

Phone  033 2219-8616

 

Dr. Prabhatendu Banerjee, 4, Gorki Terrace, Kolkata-700017

Phone 033 2283-6628  / 033 2240-3364

 

Dr. Prasenjit Chatterjee AMRI, Woodlands

Phone 033 2335-7710  /  033 2456-7075

 

Dr. Sharmila Chandra, Kothari Medical Centre, Kolkata 700027

R. N. Tagore, Mukundapur E. M. Bye Pass

Phone 033 2456-7050,  033 2436-4000

 

Dr. S. K. Mondal AMRI, Dhakuria,

Phone 9830648931 / 033 2461-2626

 

Dr. S. Mukherjee, Cancer helpline   9830023688

 

Dr. Sthabir Dasgupta   Phone   033 2443-0581  /  033 2443-0473

 

Dr. Siladri Sengupta (Surgeon) Medico, 147, Sarat Bose Road, Kolkata – 29

Phone 033 2464-0217

 

Dr. Subrata Sengupta Devine Polyclinic, Beliaghata

Phone 033 2353-6008 / 033 2337-8717

 

Dr. Suhas Majumdar  46, Park Street, Kolkata-700016

Phone 033 2287-8818

 

Dr. Subhankar Dev (Surgeon)  AMRI

Phone 9831012603  / 033 2461-2626 / 033 2455-8371

 

Dr. S. P. Koushal (Chinese Medicine) Synovedic Cancer Clinic, CE-16, Sector-1,

Kolkata-700064, Phone 033 6512-0310

 

Dr. Tamohan Choudhury, Thakurpukur Cancer Hospital

Phone 033 2335-4978 

 

Oncologist | Cancer Specialist Doctors in Kolkata