Skin Specialist Doctors in Kolkata Dermatologist in Kolkata

skin_specialist

SKIN DISEASES: Bacterial        Allergenic           Fungal    

Skin Specialist Doctors in Kolkata

Dermatologist in Kolkata


* Dr Amit Kumar Choudhuri Kabi Nabin Sen Road, Dum Dum, Dum Dum Road, Kolkata, Phone No: 033 25591082


* Dr. B. Halder: 169/6M,C.I.T. Sch, Kankurgachi; 2334-0308/1218; Kol-54, (Thurs. Closed)


* Dr. B. Roychowdhury: 2247-6280; 82/2B, Shakespeare Sarani, Near Park Circus Maidan(6-8PM)


* Dr. Bhabesh Ch. Samanta: 2321-6795,2337-1250; FD-427, Sec-3, Saltlake,(11 No. Tank) Kol-91


* Dr. B. K. Das: 132, A.P.C. Rd., Kol-6; 2350-2442; (9-12AM)Expt. Thurs./Sun


* Dr D. Basu: BJ-230, Sec.2, Salt Lake, Kol-91; Res- 2337-5658; Cell -9748260452


* Dr. Gopal Mukherjee: 2229-7957; 67, Park Street, Kol-16; 2459-7032 ®


* Dr. Imran Wali: C.M.C. Loudon St., Kol-17; 2240-1333


* Dr. Indra Kr. Mishra: Saraju Skin Clinic, 246C, Vivekananda Rd., Kol-6; 2350-1172


* Dr. J. Chakraborty: 50B, Hazra Rd., Kol-19; 2475-2431


* Dr. Kalyan Banerjee: 98302-81810


* Dr. Kathakali Chatterjee: 2662-2108/2603


* Dr. Kaushik Lahiri: (Sex & Leprosy Specialist); 98300-36112, 2353-0178 ;Harlem Point, 56, Chowringhee Rd., The Appolo Hospital; 2320-3040


* Dr. M.R. Basak: 195, Bidhan Sarani, Hedua, Kol-6; 2241-2363


* Dr. Mrs. M. Bhattacharjee: Nibedita Polyclinic, Bagmari; 2352-4257, 2351-4777® ; M.M.Medicare – 2440-8775/Aditya Hospital – 2551-3128/ H.N.Polyclinic -2555-6244 


* Dr. P Banerjee: BF-36, Saltlake, Kol-64; 2337-4874


* Dr. Mahavir Singh: P-318A, C.I.T.Rd., Kankurgachi, Kol-54;2352-8671


* Dr. P. Guhamazumder: 2351-0007,2352-6030; P-281, Narkeldanga Main Rd., Kol-54


* Dr. S.K. Saha: C.M.C. Loudon St., Kol-17; 2240-1333


* Dr. Salil Panja: Nightingale Diagn. Cntr.,11, Shakespeare Sarani, Kol-17 2282-7263; Chamber-117, Vivekananda Rd., Kol-6; 2350-2497/7860


* Dr. S.M. Sinha: Maa Durga Specialist Centre, Kankurgachi, Kol-54; 2355-9773


* Dr. S.R. Chatterjee: CMC, Kol-17; 2240-1333; Medicare Clinic, 57 Rashbihari Ave, Kol-29(Lake Market); 2464-1701,2463-2106 ®


* Dr. Satyaranjan Chatterjee: 162/A/105, Lake Gardens, Kol-45l; 2417-1329


* Dr. Sanjay Ghosh: 2454-0879,2245-5680,2440-4102 (4-8)


* Dr. Subrata Malakar: Kankurgachi (Near Skin Institute); 2474-6479,2334-1661


* Dr. T.M. Adhikari: 13/C,Dumdum Rd., Kol-30; 2357-0206


* Dr. Uma Agarwal: 1B, Raja Subodh Mallick Square, Kol-13; 2237-4327, 2239-2452


* Dr. Utpal Saha: 2321-8768®; Suswastha Polyclinic, Baguihati, Kol-59; 2550-0790, 2551-1181


* Dr. U. Vhora: CMC, 12, Loudon St., Kol-17